Пловдив, Околовръстен път
0897 092071, 0897 092079
alexandra04eood@gmail.com

Проекти

dograma

Фирма АЛЕКСАНДРА – 04 ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.005-3099-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.005-3099-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Срок на изпълнение: 7 месеца

Общ размер на допустимите разходи: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско финансиране.

Главна цел: „Ускоряване на прехода към цифровизация чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, чрез повишаване нивото на дигитализация в малките и средните предприятия”.

Дата на стартиране на проекта:  10.07.2023 г.

Дата на приключване на проекта: 10.02.2024 г.

dograma

Фирма АЛЕКСАНДРА – 04 ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

 

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0359-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 

Срок на изпълнение: 10 месеца

Общ размер на допустимите разходи: 129 870.00 лв., от които 64 935.00 лв. европейско и 64 935.00 лв. съфинансиране.

Главна цел: „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.”

 

Дата на стартиране на проекта:  21.09.2022 г.

Дата на приключване на проекта:             21.07.2023 г.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект

BG16RFOP002-6.002-0359, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Дата на публикуване: 22.09.2022 г.

dograma

Фирма АЛЕКСАНДРА-04 ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.089-4270-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ”

Срок на изпълнение: 3 месеца

Общ размер на допустимите разходи: 50 000.00 лв. Европейско финансиране

Главна цел: „Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“

Дата на стартиране на проекта:  20.10.2021г.

Дата на приключване на проекта: 20.01.2022г.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG16RFOP002-2.089-4270, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

dograma

Фирма АЛЕКСАНДРА-04 ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.073-11309-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ”

Срок на изпълнение: 3 месеца

Общ размер на допустимите разходи: 10 000лв., от които 8 500лв. Европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране

Главна цел: „Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“

Дата на стартиране на проекта:  02.09.2020г.

Дата на приключване на проекта: 02.12.2020г.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG16RFOP002-2.073-11309, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.