Пловдив, Околовръстен път
0897 092071, 0897 092079
alexandra04eood@gmail.com

Стъклопакети

Стъклопакети

Стъклопакетът е конструкция от две или повече стъкла, съединени херметически с помощта на дистанционна рамка.
За да е с добри технически показатели, един стъклопакет трябва да има двустепенно уплътнение. Първата степен на уплътнение е бутилът, положен от двете страни на дистанционера. Втората бариера е силиконът, полисулфидът или тиоколът, запълващи разстоянието между стъклата и дистанционера. В изправния стъклопакет не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата. Можете да стъклопакети Пловдив при нас.

Двоен стъклопакет

единичен-стъклопакет-пловдив

Двоен стъклопакет

Двойният стъклопакет се състои от две херметически затворени стъкла, разделени помежду си чрез кухина, наречена камера.
Той може да бъде изпълнен с различи видове стъкла, в зависимост дали се търси по-добра топло или шумоизолация. Обикновено между двете стъкла се вкарва газ аргон или криптон.

Характеристики на двойния стъклопакет с различни видове стъкла:
Двоен стъклопакет (две стъкла) Бяло /4мм/ + Нискоемисийно /4мм/ + аргон / 24 мм = Ug= 1.4 W/ m2k, шумоизолация 30dB
Двоен стъклопакет(две стъкла) Високоенергийно /4мм/ + Бяло /4мм/ + аргон / 24 мм = Ug= 1.1 W/ m2k, шумоизолация 30dB.

Троен стъклопакет

двоен-стъклопакет-пловдив

Троен стъклопакет

Тройният стъклопакет има едно стъкло в повече и една допълнителна камера. Без съмнение при него топлоизолацията се подобрява допълнително в сравнение с двойния стъклопакет.

Характеристики на тройния стъклопакет с различни видове стъкла:
Троен стъклопакет (три стъкла) Високоенергийно /4мм/ + Бяло /4мм/ + Нискоемисийно /4мм/ + аргон / 40 мм = Ug= 0.8W/ m2k, шумоизолация 33dB
Троен стъклопакет (три стъкла) с триплекс Високоенергийно /6мм/ + Бяло /44.2/ + Нискоемисийно /4мм/ + аргон / 46 мм = Ug= 0.8W/ m2k, шумоизолация 33dB. Поръчайте стъклопакети в Пловдив от нас.

 

Фирма за производство на ПВЦ и Алуминиева дограма